+370 618 66888 mokymai@infinitas.lt

7 SPRENDIMAI PRODUKTYVESNIAM LAIKO PANAUDOJIMUI

Ką mes galvojame apie šią temą?

Ko dažniausiai žmonės siekia, ieškodami didesnio produktyvumo idėjų? Mūsų manymu, laiko organizavimo klausimas yra visuomet klausimas apie tai, kaip gerai jaustis savo laike. Todėl nors techniniai užduočių organizavimo ir laiko planavimo įgūdžiai, įpročiai technikos ir svarbios, ne mažiau svarbu yra sureguliuoti savo mąstyseną, kuri leistų pasiekti didesnį produktyvumą ir kas svarbiausia – pasiekti didesnį pasitenkinimą savo veikla.

Mokymų nauda arba kaip matuoti pokyčius?

 • Dalyviai, kurie pritaiko mokymų medžiagą, gali tikėtis šių pokyčių:
 • Mažesnis nerimas dėl didelio darbų srauto;
 • Didesnis produktyvumas (per tą patį laiko tarpą nudirbama daugiau veiklų);
 • Didesnė motyvacija imtis veiklos ir didesnis pasitenkinimas savo veikla (nors ir užduočių srautas bei tempas didelis)
 • Mažesnis blaškymasis ir didesnis susitelkimas ties atliekama užduotimi (tuo pačiu metu susitelkiama į tai, kaip geriausiai atlikti konkretų darbą ir nesijaudinama dėl likusios „darbų krūvos“ – tuomet darbo kokybė didesnė ir jis padaromas paprasčiau ir greičiau);
 • Naudojama asmeninė užduočių valdymo sistema, kuri užtikrina, jog visi svarbūs darbai / užduotys bus atliktos laiku;
 • Atpažinimas savo blogų laiko panaudojimo įpročių ir jų pakeitimas kitais – efektyvesniais;
 • Naudojimasis veiklos efektyvumą didinančiomis technikomis ir priemonėmis tada, kada jų reikia;
 • Gebėjimas atskirti svarbius dalykus nuo nesvarbiu ir kokybiškas laiko investavimas į tas sritis/veiklas/užduotis, kurios kurią didžiausią vertę;
 • Labiau vertinamas savo ir kitų laikas;
 • Subalansuojamos skirtingos gyvenimo sritys (nuo darbinės veiklos iki dėmesio savo fizinei būklei, tarpasmeniniams santykiams ir kitoms svarbioms žmogui gyvenimo sritims).

Produktyvumas

 

Pagrindinės mokymų programos temos

#1 Produktyvumo psichologija

 • Asmeninės veiklos efektyvumas ir sporto analogija.
 • Pasirinkimo kaina – kiek mes „sumokame“ už savo pasirinkimus.
 • Reikalingos asmeninės nuostatos efektyviam veiklos planavimui ir produktyvesnei veiklai.

#2 Atpažinti svarbiausią

 • Eisenhower‘io matrica: svarbu & skubu.
 • Prioritetai: kas tai yra ir kaip juos nustatyti. Prioritetų nustatymo/pasirinkimo algoritmas.
 • Gebėjimas įžvelgti užduoties / veiklos esmę (Pareto principas).

#3 Įpročiai

 • Neigiami įpročiai, trukdantys produktyvumui
 • Dienos nuotrauka: metodas, leidžiantis įsivertinti savo produktyvumą; kaip jį naudoti.
 • Konstruktyvūs produktyvumo įpročiai ir jų kūrimas.

#4 Susitelkimo iššūkis

 • Daugiafunkciškumo problema: kaip jos išvengti? Mokymų metu atliksime realų daugiafunkciškumo eksperimentą su dalyviais, kurio metu įsitikinsime daugiafunkciškumo (angl. multitasking) poveikiu.
 • Pomodoro technika: susitelkimą didinantis produktyvumo technika. Jos naudojimas ir pritaikymas.

#5 Greiti ir efektyvūs sprendimai produktyvumui

 • Paprasti ir efektyvūs patarimai, leidžiantys pasiekti didesnį produktyvumą.

# 6 Planavimo ir užduočių organizavimo sistema

 • Pagrindinės planavimo klaidos ir plano įgyvendinimo iššūkiai.
 • Efektyvaus plano sudarymo principai, planavimo sistema ir jos pritaikymas.
 • Asmeninė užduočių valdymo sistema: pagrindiniai principai, etapai, pritaikymo galimybės. Techninis planavimo ir užduočių organizavimo sistemos naudojimas: pagrindinės priemonės ir techninio naudojimo praktika.

#7 Rutinos galia ir veiklų su(si)balansavimas

 • Ką reiškia rutina ir kodėl ji mums naudinga? Pagrindiniai rutinos formavimo principai.
 • Kokios kasdienės praktikos leidžia subalansuoti savo veiklas taip, kad jaustumėmės gerai ir produktyviai dirbtume.

Mokymų programos išskirtinumas:

 • Norint pakeisti savo laiko organizavimo įpročius neužtenka tik informacijos, kaip tai padaryti! Tam būtinas įpročių keitimo periodas. Sėkmingam veiklos organizavimo įpročių keitimui būtini trys etapai:
 • Vidinės motyvacijos pokyčiams kūrimas ir pokyčio aktualizavimas (svertas, kuris leistų imtis tvarių produktyvumo įpročių pokyčių);
 • Informacijos (žinių) gavimas, kaip tai daryti: kaip keisti savo įpročius ir ką tiksliai bei kaip daryti;
 • Palaikymas keičiant savo produktyvumo įpročius: keičiant įpročius svarbu išlaikyti „įpročių keitimo motyvaciją“ ilgesnį laiko tarpą, kad susiformuotų nauji konstruktyvesni įpročiai.

Ši mokymų programa apima visus tris etapus:

 Pirmasis etapas: savarankiškas dalyvių pasiruošimas su išorine konsultanto pagalba.

Bent viena savaitė iki mokymų dienos kiekvienas dalyvis el. būdu gauna specialias pasiruošimo mokymams užduotis. Iš viso dalyviai gauna tris užduotis (per tris skirtingas dienas):

 1. Savistabos užduotis. Dalyviai turi atsakyti į klausimyną apie savo produktyvumo, veiklos organizavimo ir pagrindinių kylančių iššūkių aspektus. (vėliau šie rezultatai yra apibendrintai naudojami ir mokymų metu).
 2. Asmeninių nuostatų klausimynas. Kitos dienos užduotis – užpildyti nuostatų klausimą. Jis vėliau yra naudojamas mokymų metu, o dalyviai pagal šio klausimo atsakymus pabaigoje gali įvertinti savo mąstysenos pokyčius.
 3. Poreikio keisti savo veiklos organizavimo įpročius užduotis. Dar kitą dieną dalyviai gauna atskirą užduotį, kurią atlikdami turi įvardinti sau, kas pasikeistų jų veikloje/gyvenime, jiems pakeitus savo įpročius produktyvesniais. Ši užduotis skirta sukurti vidinius svertus dalyviams ir aktualizuoti jų poreikius pokyčiams.

Šias savarankiškas užduotis dalyviai gauna kas antrą dieną į savo el. pašto dėžutę. Visas atliktas užduotis prašoma, kad dalyviai turėtų su savimi mokymų dieną.

 Antrasis etapas: mokymų diena.

Dalyviai mokymų dienos metu dalyvauja programoje, kuri atskleidžia pagrindinius produktyvios veiklos principus, pagrindines lengvai pritaikomas technikas ir sprendimus. Išmoksta, kaip juos pritaikyti sau. Ne mažiau svarbu tai, kad kiekvienas dalyvis turi galimybę mokymų metu susikurti savo kitų 30 dienų pokyčių planą. Mokymų programa yra interaktyvi, daug dėmesio skiriama ne tik informacijai / žinioms, tačiau tam, kaip jas kiekvienas dalyvis gali pritaikyti praktiškai savo veikloje.

Trečiasis etapas: palaikymas.

Kitas 30 dienų po mokymų dienos dalyviai savo el. paštu kas antrą dieną gauna papildomą medžiagą, kuri padės laikytis savo įsipareigojimų keičiant savo produktyvumo įpročius. Mokymų metu (antrasis etapas) dalyviai gaus visą informaciją/žinias, kurių reikia norimiems pokyčiams. Kitos 30 d. po mokymų dienos itin svarbios naujų įpročių keitimui, todėl būtinas išorinis palaikymas.

Išorinis palaikymas yra trijų formų:

 1. Įkvepiančios pokyčių istorijos.
 2. Papildomos video pamokos ir įžvalgos (primenančios pagrindinius mokymų aspektus)
 3. Savarankiškos užduotys/iššūkiai individualiems eksperimentams keičiant savo įpročius.

Dalyviai šią informaciją gauna kas antrą dieną, kas kartą vis kito pobūdžio: pirmą dieną po mokymų – įkvepianti ir pamokanti istorija, po dviejų dienų – papildoma video pamoka/įžvalga, dar po dviejų dienų – savarankiška užduotis/iššūkis. Ir taip ciklas kartojamas: istorija, video pamoka, iššūkis. Taip visas 30 dienų (kas antrą dieną po laišką). Iš viso per kitas 30 dienų po mokymų dalyviai sulaukia 5 įkvepiančių istorijų, 5 video pamokų, 5 savarankiškų užduočių/iššūkių.

Praėjus 30 d. dalyviai gauna finalinę savo pokyčių refleksijos užduotį, kuri leidžia individualiai apibendrinti ir įvertinti savo produktyvumo įpročių pokyčius.

Tai aktyvus ir įtraukiantis seminaras su praktinėmis veiklomis. Dalyviai seminaro metu kviečiami atlikti realius eksperimentus, kurie leidžia patirti pagrindinius produktyvios veiklos iššūkius. Taip pat seminaro metu pristatomi konkretūs, aiškūs ir paprasti sprendimai, kuriuos pritaikyti savo veikloje galės kiekvienas dalyvis. Seminaro metu analizuojami realūs pavyzdžiai, atvejai ir aptariamos skirtingos dalyvių istorijos, dalyviai mokymų metų praktinių užduočių metu įtvirtina savo laiko valdymo/planavimo naujus konstruktyvius įgūdžius.

 Mokymų lektoriusMindaugas Grajauskas, mokymų įmonės „Įdomi mintis“ steigėjas, verslininkas, profesionalus lektorius.

 Kodėl lektorius veda seminarus šia tema?

„Visos mano temos, kuriomis vedu mokymus ar kitokio pobūdžio užsiėmimus yra mano asmeniškai išgyventos. Produktyvaus laiko panaudojimas – yra kiekvienos dienos mano darbas: iššūkiai, atradimai, džiaugsmai ir rūpesčiais. Aš esu ieškotojas, nuolat sau ieškau įvairių naujų būdų organizuoti savo darbą efektyviau, siekiu produktyviau panaudoti savo 24 val. per parą ir kas dar svarbiau – gerai jaustis savo laike. Savo mokymuose dalinuosi asmeniais eksperimentais, dalinuosi tik tuo, ką pats praktiškai išbandau ir naudoju, tuo, kas veikia man ir daugeliui kitų žmonių. Šie mokymai – tarsi mano asmeninės kelionės siekiant produktyvumo dienoraštis. Juo dalinuosi su kitais: visu tuo, kas padėjo man, kas padeda kitiems ir kas gali padėti kitiems žmonėms, ieškantiems idėjų, būdų, metodų ir sprendimų, leidžiančių produktyviau panaudoti savo laiką“.

[contact_form caption=“Susisiekime“ description=““][/contact_form]


Scroll to Top